Palladium Avm Karşısı 2/1, 34746 Ataşehir/İstanbul

Hizmet Planı

Hızlı Rezervasyon

Ankara, TÜRKİYE

Palladium Avm Karşısı 2/1, 34746 Ataşehir/İstanbul

E-Mail İletişim

info@dizaynstore.net

×

Bir video prodüksiyon firmasının sahibi olduğunuzu düşünün. Geçmişte yaptığınız tüm işleri ve projelerde çektiğiniz, gelecekteki projelerde kullanabileceğiniz detay videolarını ofis içerisindeki bir bilgisayarda ya da bir NAS’ta sakladığınızı düşünün.  Ne kadar sürdürülebilir olacaktır?

Bir disk dolduğunda bilgisayara ya da NAS’a yeni bir disk takmak, kısa süreli bir çözüm olacaktır belki ama ikinci disk dolduktan sonrası ve daha da sonrası büyük bir soru işareti olarak kalmakta.

Bütün verilerinizi sakladığınız güçlü bir bilgisayar, belli bir sınırı geçtikten sonra verilere kolay erişimin önünde büyük bir engel oluşturmaya başlayacak, arıza gibi sorunlar için ek yedekleme işlemleri gerekecek, güvenlik harcamalarınız artacak, kısaca verimliliğiniz epey azalacak. İşte bulut teknolojisinin bu kadar sevilmesinin sebebi bu. Siz bir BT şirketi değilseniz, bu tip teknik konularla uğraşmanıza gerek yok. İnternetin olduğu her yerde verilerinize doya doya ulaşın. Hem de güvenli bir şekilde.

Tüm verilerinizin ve uygulamalarınızın depolanması, hatta bazı tasarımlarda genel işletim sistemlerinin dahi internet üzerinden uzak bir noktadan çalıştırılıp saklanmasına kısaca bulut bilişimdiyoruz.

Peki her şirket bulut bilişimden etkili bir şekilde faydalanabiliyor mu? Bulut gibi güvenli bir sistemine kadar güvenli kullanıyorlar? Bu yazımızda bulut güvenliğinizi artırmanın yollarını sizlere iletiyoruz.

Bulut Güvenliğinizi Artırın
Buluttan yararlanmak ve şirket verilerinin buluta iletimi esnasında güvenlik risklerini ortadan kaldırmak için uygulamaların ve altyapıların görünürlüğü, kritik servislerin yalıtımı, düzenli denetlenen ve otomatikleştirilmiş tehdit tespiti işlemleri gibi belli başlı bileşenlere ihtiyaç vardır.

Bulut sağlayıcıları ile yakın bir iletişim halinde olarak, yöneticilere bulut içinde ve dışında gerçekleşen veri olayları ve yönetim izleri sunulabilir ve bu şekilde kurumlar verilerine ne olduğu tam olarak görüp, anlayıp, takip edebilirler.

Bulut çözümleri sağlayıcıları, performansı izlemek, servisi ulaştırılmasını destekleyen cihazların güvenliği ve sürdürülebilirliği gibi senaryoları izleyebilecek kendi izleme araçlarına sahipler; ancak organizasyonlar fiziksel, sanal ve bulut durumunu izleyebilecekleri kendi sistemlerine de sahip olmak için yatırımda bulunmalıdırlar. Nihai olarak işiniz için önemli olan verilerin güvenliği ve izlenmesisizin için çok daha önemlidir.

Neler Yapılabilir?
1) Çalışanların Uzmanlaştırılması
Bulut hizmet sağlayıcıları kadar hizmet alan kurumlar da tıpkı diğer büyük bilişim olanaklarına sahip kuruluşlar gibi çalışanlarını güvenlik, gizlilik, yönetim gibi başka birçok alanda uzmanlaştırma olanaklarına sahiptirler.

Çalışanlar hem kendi bilgilerinin hem de şirket bilgilerinin güvenliğinin sağlanması için hangi önlemleri almaları gerektiğini ve kullandıkları cihazlardaki güvenlik sistemlerini nasıl aktif olarak kullanmaları gerektiğini bilmelidirler.

Üstelik çalışanlar hangi bilginin hassas hangi bilginin normal öneme sahip olduğunu da ayırt edebilmelidirler. Herhangi bir güvenlik ihlali senaryosunda şirket çalışanları BT departmanında çalışmasalar bile kendilerine düşenleri yapabilmelidirler. Verilen hizmetlerin boyutu arttıkça uzmanlaşma seviyesi de artar.

Tabii her kullanıcıya ayrı bir erişim politikası uygulaması da gerekiyor. Kullanıcıların yeterli bilgiye sahip olması tamamen yeterli değil. Kötü niyetli girişimleri engellemek adına, belli alanlara, sadece belli kullanıcı profilinin girebilmesi sağlanmalı.

2) Yedekleme ve Geri Yükleme
Bulut hizmet sağlayıcılarının yedekleme ve geri yükleme protokolleri, normal kuruluşlara göre daha üstün olabilir.

Bulut hizmetleri doğal felaketler sonrası kurtarma seçenekleri ciddi hasarlardan sonra sistemi kısa sürede ayağa kaldırma gibi seçenekler sunar. İhtiyaç duyulduğunda sağlanabilecek kaynak kapasitesi ise artan hizmet taleplerine veya dağıtılmış servis dışı bırakma saldırılarına (DDoS) karşı dayanıklılığı arttırmak için kullanılabilir. Bulutta korunan veri daha erişilebilir, kurtarılması kolay ve birçok durumda geleneksel veri merkezlerinde saklanan verilere göre daha güvenilirdir.

Ayrıca bulut farklı coğrafi konumlardan erişim ihtiyaçlarına da cevap verebilir. Bu artılar zaten bulutun en büyük artıları. Fakat yine şirket için hayati veriler, bulut harici bir alanda da yedeklenebilir. Kötü bir durumda geri döndürme için, hayati öneme sahip verilerin yedeklenmesi için etkili bir yedekleme planınızın olmasını tavsiye ediyoruz.

3) Her Yerden Takip
Bulut bilişimde, bulutta çalışan uygulamaların ihtiyaç duydukları asıl kaynaklar hizmet sağlayıcılar tarafından karşılanır. Böylece uygulamalar dizüstü, tablet, cep telefonu gibi internete bağlanabilen her cihazda çalıştırılabilir. Bu şekilde 7/24, yetkilendirilen elemanlar, mekân sınırlaması olmaksızın kurumsal verinin takibini yapabilir ve gerektiğinde hizmet sağlayıcıyı uyarabilirler.

Burada listelenenler genel olarak her şirketin uygulaması önerilen süreçler. Ancak güvenlik ve takip alanında yapılacaklar kurumların ihtiyaçlarına göre yeniden şekillendirilmeli ve düzenli olarak güncellenmelidir.